NIEnummer

NIEnummer og Residencia:

Da Spanien jo som bekendt er medlem af EU, kan vi som danskere bo og arbejde her uden problemer, men der er dog nogle ting som vil gøre livet lettere her. Som udgangspunkt skal man som minimum have et NIE nummer, som gør det muligt at være lønmodtager, købe hus, bil m.m, og som i øvrigt også letter mange andre ting. Således vil det sandsynligvis være meget svært at få en telefonlinje, internetforbindelse eller en bankkonto uden at kunne oplyse et NIE nummer.

Et NIE nummer er det der svarer til et personnummer i Danmark, dog for udlændinge. NIE står for Número de Identificación de Extranjeros og betyder direkte oversat, ”nummer identifikation af udlændinge”. Man skal bruge et NIE nummer til alle mere vigtige ting, fx ved køb af bil, oprettelse af en bankkonto og lignende, så man kan lige så godt komme i gang. NIE nummer skal også bruges selv om man måske kun delvist opholder sig i Spanien, og man skal under alle omstændigheder have det, hvis man ønsker at købe bolig.

Proceduren omkring at få lavet et NIE nummer ændrer sig hele tiden, men man skal regne med, at det koster et mindre beløb (under 20 Euro) og at det foregår på den nationale politistation (Comisaria) – ikke den lokale.

Bor man i en mindre by, kan man risikere at skulle til den nærmeste større by for at få det lavet der. Der er ikke andet at gøre end at spørge sig for (forvent dog ikke at der er nogen der vil eller kan tale andet end spansk). Man kan på forhånd downloade formularen, ”EX-14 bis”, fra nettet og udfylde den, eller få en kopi udleveret på politistationen.

(dokumentet kan hentes her: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15-Formulario_NIE_y_certificados.pdf

Det er en god ide at have dette gjort på forhånd, så man ikke står på politistationen og skal gøre det. Man skal medbringe et gyldigt pas samt en kopi af dette. I nogle byer, specielt på visse tider af året, skal man booke en tid i forvejen for at få lavet NIE nummer – det er man ligeledes nødt til at forhøre sig om på politistationen, men da der i nogle byer med mange udlændinge kan være op til et par måneders ventetid, er det en god ide at gøre dette umiddelbart efter ankomst, eller måske have gjort det på forhånd. Det er også muligt, at søge et NIE nummer hjemme fra Danmark via den spanske ambassade i København, eller man kan få et ”Gestoria” til at gøre det for en.