Försäkring

Varför behöver du försäkring på din egendom?

Om du har köpt ett hus i Spanien, men du är inte där hela året, bör du överväga att skriva en hemförsäkring. Tomt hus är vanligtvis en större risk och skadan kan eskalera om du inte fångar dem i tid. En grundläggande täckning i Spanien är inte särskilt dyr med genomsnittliga priser på ca 250 € per År.

Helst bör du rita en försäkring som ger en viss grundläggande täckning, till exempel. Skydd mot elektriska skador eller skador orsakade av vatten och negativa väderförhållanden. Ett annat område som du inte bör förbise är täckning av stöld, eftersom chanserna för att någon bryter in i ditt hus är större om det är tomt under långa perioder. Du bör också välja en försäkring som omfattar ersättning av lås, brutet glas och konsekvenserna av vandalism. Se också till att försäkringen täcker skadeståndsansvar och rättshjälp.

Praktiska aspekter

I Spanien är du inte skyldig att ta ut en hemförsäkring, inte ens för ditt primära hem. Ändå rekommenderar vi att du gör det. Faktum är att 62% av spanska bostäder är försäkrade. Dokumenten du behöver ta ut försäkring är ditt pass, NIE nummer och inköpsavtalet för huset.

Vi samarbetar med flera försäkringsbolag och kan hjälpa dig med kontakt etc.